X3 Terran Conflict / X3 Terran Conflict ( )
X3 Terran Conflict / X3
 
X3 Terran conflict / X3 Terran Conflict  
 

(): 65 X3 Terran Conflict

B τo paдeлe paeaτc cκpиншoτ и иp "Χ rrn nflit". yблиκyτc τoлκo oициaлнe cκpиншoτ либo cκpиншoτ, cдeлaннe иpoκaи нaшeo пopτaлa.